AnGramB.gif (718 bytes)
Encyklopedie anglické mluvnice

Program je určen všem zájemcům o studium angličtiny, zejména žákům jazykových škol a samoukům. Jeho cílem je pomoci při studiu a usnadnit práci při překladu do anglického jazyka.

Program obsahuje kompetní přehled gramatiky. Velká pozornost je věnována slovesům, pro které naleznete přehledy epravidelných, způsobových a pomocných sloves včetně přehledů všech slovesných časů. Dále je doplněn nástrojem umožňujícím ČASOVÁNÍ SLOVES a oboustranným SLOVNÍKEM o kapacitě 27000 slov s jednoduchým TRANSLÁTOREM a funkcí pro inteligentním vyhledáváním anglických sloves , která umožňuje vyhledávání českého ekvivalentu pro anglická slovesa pravidelná i nepravidelná v minulém, trpném a průběhovém tvaru. Např. pro anglické sloveso WALKING budou vyhledány české ekvivalenty pro infinitiv ve tvaru WALK, pro sloveso WENT bude nalezeny ekvivalenty pro jeho infinitiv, t.j. sloveso GO.

POZOR ! POZOR! - NOVOROČNÍ CENOVÉ ZVYHODNĚNÍ

Pro prvních 100 odběratelů v roce 2002 některého z produktů Encyklopedie cenové zvýhodnění -

10 % SLEVA 

 

FUNKČNOST ZKUŠEBNÍ VERZE JE OMEZENA NA 20 SPUŠTĚNÍ.

Program lze zakoupit jako celek nebo jako jednotlivé části a to:
Encyklopedie + časování sloves,
Slovník + translátor ,
Časování sloves.

Alum.GIF (2639 bytes)

DownLoad.gif (1033 bytes) Stažení instalací

Alum.GIF (2639 bytes)

Register.gif (267 bytes)

Registrace programu

Pro registraci programu je potřeba zaslat registrační poplatek na niže uvedený účet. Při platbě zadejte variabilní symbol např. příjmení, rodné číslo nebo libovolný text a po provedení platby zašlete email na adresu jpsoftware@yahoo.com, kde bude uvedene vaše jméno, název programu a variabilní symbol, který jste při platbě uvedli. Podle tohoto symbolu bude vaše platba na účtu identifikována a bude vám zaslána plná verze programu.

Bankovní účet :    Česká spořitelna a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu  :    1031626748/0800          Specifický symbol : 182708

Cena programu

Encyklopedie anglické mluvnice + slovnik+ časování sloves -    399,- Kč
Encyklopedie anglické mluvnice + časování sloves -                     299,- Kč
Anglická slovesa – časování -                                                             99,- Kč
Anglicko – český oboustranný slovník + translátor -                     149,- Kč

POZOR ! POZOR! - NOVOROČNÍ CENOVÉ ZVYHODNĚNÍ

Pro prvních 100 odběratelů v roce 2002 některého z produktů Encyklopedie cenové zvýhodnění -

10 % SLEVA 

Kontakt na adrese    Mail.gif (1525 bytes)       jpsoftware@yahoo.com

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU